سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خیام نیشابوری

هان تا سرِ رشتهٔ خِرَد گُم نکنی،

کانان که مُدَبّرند سرگردان اند!آیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382