سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر داری تو عقل و دانش و هوش

بیا بشنو حدیث گربه و موش

جانا بیا که بی تو دلم را قرار نیست

بیشم مجال صبر و سر انتظار نیست

پیام داد به باد سحر شکوفه که خیز

بیا که بی تو نفس بر نمی توان آورد

تعداد ابیات منتشر شده : 15382