سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر داری تو عقل و دانش و هوش

بیا بشنو حدیث گربه و موش

تو ای مجنون که عاشق نام داری

شراب شوق من در جام داری

چو احوالم سراسر عرضه داری

یکایک قصهٔ من برشماری

صبا از روی لطف و راه یاری

چو پیغامم سراسر عرضه داری

نگارا نگارا جدائی ز ما

خدا را اگر دوست داری مکن

خطاب سرو به قد تو : خادم و عبید

حدیث گل بر روی تو : عبده و فداه

تعداد ابیات منتشر شده : 15382