سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا ببینم اینکه گوید راز، کیست؟

از زبان من سخن پرداز کیست؟

گوید او چون باده خواران الست

هر یک اندر وقت خود گشتند مست

همچو جان خود در آغوشش کشید

این سخن آهسته بر گوشش کشید:

عارفی گوید شبی از روی حال

داشتم بازعفر از غیرت سؤال

خود همی دید اینکه طفلان از عطش

هر یکی در گوشه یی بنموده غش

عشق گوید غایت کفرست با صدق مقال

عاشقان را باکی از شمشیر و خنجر داشتن

یکیت خواند از صدق اولین مخلوق

یکیت گوید نی لا اله الا هو

این که گوید از لب من راز کیست

بنگرید این صاحب آواز کیست؟

مدعی پیوسته گوید عیب او، غافل که عشق

چهره ی لیلی نمود از دیده ی مجنون مرا

من کیم عمان و پهنای سخن را موجزن

گر گواهی خواهی اینک طبع گوهر زای من

تعداد ابیات منتشر شده : 15382