سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ازرقی هروی

ز آسیب چنبر فلک اندر فراز او

بر کنگره خمیده رود مرد پاسبانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ازرقی هروی - ز آسیب چنبر فلک اندر فراز او

c Hsdf ]kfv tg; hknv tvhc h,

fv ;k'vi oldni v,n lvn \hsfhkتعداد ابیات منتشر شده : 250005