سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

یکی گفت کای ابله روز کــــــــــور

همی دست با چرخ سایی بــه زورآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - یکی گفت کای ابله روز کــــــــــور

d;d 'tj ;hd hfgi v,c ;ــــــــــ,v

ild nsj fh ]vo shdd fــi c,v


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586