سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

چه رفتن ز پیمان چه گشتن ز دین

که این هر دو مه ز آسمان و زمینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اسدی توسی - چه رفتن ز پیمان چه گشتن ز دین

]i vtjk c \dlhk ]i 'ajk c ndk

;i hdk iv n, li c Hslhk , cldk


 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712