سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

به ضرب تیشه بشکن بیستون را

که فرصت اندک و گردون دو رنگ استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - به ضرب تیشه بشکن بیستون را

fi qvf jdai fa;k fdsj,k vh

;i tvwj hkn; , 'vn,k n, vk' hsj


 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی انتظار در حافظ
 • جستجوی یکبار در عراقی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی شاهوش در حافظ
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 361617