سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

دل دریا سکون بیگانه از تست

به جیبش گوهر یکدانه از تستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - دل دریا سکون بیگانه از تست

ng nvdh s;,k fd'hki hc jsj

fi [dfa ',iv d;nhki hc jsj

 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی اکبر شیرازی در همه ی آثار
 • جستجوی دلا در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در همه ی آثار
 • جستجوی گیسو باد در همه ی آثار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی گندم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 486263