سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

حریف ضرب او مرد تمام است

کهنتش نسب والامقام استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - حریف ضرب او مرد تمام است

pvdt qvf h, lvn jlhl hsj

;ikja ksf ,hghlrhl hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 466260