سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

فرنگی رمز رزاقی بداند

به این بخشد از آن وا می ستاندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - فرنگی رمز رزاقی بداند

tvk'd vlc vchrd fnhkn

fi hdk foan hc Hk ,h ld sjhkn


 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380511