سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

قلندر میل تقریری ندارد

بجز این نکته اکسیری نداردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - قلندر میل تقریری ندارد

rgknv ldg jrvdvd knhvn

f[c hdk k;ji h;sdvd knhvnتعداد ابیات منتشر شده : 380540