سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

طبع مسلم از محبت قاهر است

مسلم ار عاشق نباشد کافر استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - طبع مسلم از محبت قاهر است

xfu lsgl hc lpfj rhiv hsj

lsgl hv uhar kfhan ;htv hsj


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی گردش روزگار در حافظ
 • جستجوی مو در همه ی آثار
 • جستجوی موی در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288239