سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

دیده بر خوان اجانب دوخت است

آتش جوعش جهانی سوخت استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - دیده بر خوان اجانب دوخت است

ndni fv o,hk h[hkf n,oj hsj

Hja [,ua [ihkd s,oj hsjتعداد ابیات منتشر شده : 367907