سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

خوش نوائی نغمه ساز قم زد است

زخمهٔ معنی بر ابریشم زد استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - خوش نوائی نغمه ساز قم زد است

o,a k,hئd kyli shc rl cn hsj

coliٔ lukd fv hfvdal cn hsj


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727