سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

نیک اگر بینی امومت رحمت است

زانکه او را با نبوت نسبت استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - نیک اگر بینی امومت رحمت است

kd; h'v fdkd hl,lj vplj hsj

chk;i h, vh fh kf,j ksfj hsjتعداد ابیات منتشر شده : 367907