سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

در شب من آفتاب آن کهن داغی بس است

این چراغ زیر فانوس از شبستانم بریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - در شب من آفتاب آن کهن داغی بس است

nv af lk Htjhf Hk ;ik nhyd fs hsj

hdk ]vhy cdv thk,s hc afsjhkl fvdn

 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی ت در همه ی آثار
 • جستجوی مال دیگر در همه ی آثار
 • جستجوی امید در وحشی بافقی
 • جستجوی نیکنامی در همه ی آثار
 • جستجوی دردم از یار است و درمان نیز هم در حافظ
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی پولاد در همه ی آثار
 • جستجوی خدا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508095