سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

من که رمز شهریاری با غلامان گفته ام

بندهٔ تقصیر وارم پیش سلطانم بریدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - من که رمز شهریاری با غلامان گفته ام

lk ;i vlc aivdhvd fh yghlhk 'tji hl

fkniٔ jrwdv ,hvl \da sgxhkl fvdn

تعداد ابیات منتشر شده : 507660