سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اقبال لاهوری

در جهان مانند جوی کوهسار

از نشیب و هم فراز آگاه شوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اقبال لاهوری - در جهان مانند جوی کوهسار

nv [ihk lhkkn [,d ;,ishv

hc kadf , il tvhc H'hi a,


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586