سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

همیشه تاکه به نوروز شمس را بر چرخ

بود ز برج شرف مهد و از سحاب جلالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - همیشه تاکه به نوروز شمس را بر چرخ

ildai jh;i fi k,v,c als vh fv ]vo

f,n c fv[ avt lin , hc sphf [ghg


 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630