سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

این شعر مجابات حکیمی است که گفته است :

(ای دل تو چه گویی که زمین یاد کند یار)آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - این شعر مجابات حکیمی است که گفته است :

hdk auv l[hfhj p;dld hsj ;i 'tji hsj :

(hd ng j, ]i ',dd ;i cldk dhn ;kn dhv)


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561