سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

عیبی نبود گر فلکم سیم نداد

چونان که ز نان استدنم بیمی نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - عیبی نبود گر فلکم سیم نداد

udfd kf,n 'v tg;l sdl knhn

],khk ;i c khk hsjnkl fdld kdsj

 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474597