سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

زانکه منکم ز شما باشد از روی لغت

باز از روی حساب ار تو بدانی سلطانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - زانکه منکم ز شما باشد از روی لغت

chk;i lk;l c alh fhan hc v,d gyj

fhc hc v,d pshf hv j, fnhkd sgxhkتعداد ابیات منتشر شده : 373712