سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

مرا گفتست فردا کاتش صبح

زند از کورهٔ مشرق زبانهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - مرا گفتست فردا کاتش صبح

lvh 'tjsj tvnh ;hja wfp

ckn hc ;,viٔ lavr cfhki


 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712