سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

ای مسکن من خاک درت، بر من مسکین

بیداد مکن پر، که جوانی و جوانمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - ای مسکن من خاک درت، بر من مسکین

hd ls;k lk oh; nvj، fv lk ls;dk

fdnhn l;k \v، ;i [,hkd , [,hklتعداد ابیات منتشر شده : 373712