سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

پریشانی مکن با ما چو زلف خویشتن چندین

که من خود بیتو میسوزم ز مسکینی و بد حالیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - پریشانی مکن با ما چو زلف خویشتن چندین

\vdahkd l;k fh lh ], cgt o,dajk ]kndk

;i lk o,n fdj, lds,cl c ls;dkd , fn phgd

تعداد ابیات منتشر شده : 478406