سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اوحدی

ای اوحدی، چو این دگران سر دوستی

با دیگری مگوی، که ما را به فال نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

اوحدی - ای اوحدی، چو این دگران سر دوستی

hd h,pnd، ], hdk n'vhk sv n,sjd

fh nd'vd l',d، ;i lh vh fi thg kdsj


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586