سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
باباطاهر

چرا دایم بخوابی ای دل ای دل

ز غم در اضطرابی ای دل ای دلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

باباطاهر - چرا دایم بخوابی ای دل ای دل

]vh nhdl fo,hfd hd ng hd ng

c yl nv hqxvhfd hd ng hd ng


 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • جستجوی خداوندا جوانیم در فایز
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267