سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

نیست جز بخت سیه زیر نگین داغم

حکم بر مملکت شام روان دارد شمعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - نیست جز بخت سیه زیر نگین داغم

kdsj [c foj sdi cdv k'dk nhyl

p;l fv llg;j ahl v,hk nhvn alu

 • جستجوی دل آرام در جامی
 • جستجوی زمانه در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی برخیز در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • جستجوی اسرار در حافظ
 • جستجوی عمر گرانمایه در پروین اعتصامی
 • جستجوی نابود در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507630