سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

بی تمیز است حیا حسن چو سرشار افتد

رنگ خود را پر پروانه گمان دارد شمعآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - بی تمیز است حیا حسن چو سرشار افتد

fd jldc hsj pdh psk ], svahv htjn

vk' o,n vh \v \v,hki 'lhk nhvn alu

 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی ت در همه ی آثار
 • جستجوی مال دیگر در همه ی آثار
 • جستجوی امید در وحشی بافقی
 • جستجوی نیکنامی در همه ی آثار
 • جستجوی دردم از یار است و درمان نیز هم در حافظ
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی پولاد در همه ی آثار
 • جستجوی خدا در همه ی آثار
 • جستجوی خوبرویان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508095