سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

تمثال نقش پا هم ازین دشت گل نکرد

از بس شکست و خاک شد آیینهٔ سلفآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - تمثال نقش پا هم ازین دشت  گل نکرد

jlehg kra \h il hcdk naj 'g k;vn

hc fs a;sj , oh; an Hddkiٔ sgt

تعداد ابیات منتشر شده : 510165