سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

در آتشیم ز بی انفعالی ات بیدل

که می گدازی وچون شیشه نم درآب تو نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - در آتشیم ز بی انفعالی ات بیدل

nv Hjadl c fd hktuhgd hj fdng

;i ld 'nhcd ,],k adai kl nvHf j, kdsj


 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727