سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
بیدل دهلوی

زلاف ترک میفکن خلل به همت فقر

شکست هردو جهان یک کلاه وار تو نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

بیدل دهلوی - زلاف ترک میفکن خلل به همت فقر

cght jv; ldt;k ogg fi ilj trv

a;sj ivn, [ihk d; ;ghi ,hv j, kdsj


 • جستجوی حاصل در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288254