سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

این می گفتند لیک گردون

کی گردش خود کند دگرگونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - این می گفتند لیک گردون

hdk ld 'tjkn gd; 'vn,k

;d 'vna o,n ;kn n'v',k


 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364468