سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

او همدم یار و من چنین دور

او واصل و من غریب و مهجورآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - او همدم یار و من چنین دور

h, ilnl dhv , lk ]kdk n,v

h, ,hwg , lk yvdf , li[,v

تعداد ابیات منتشر شده : 509565