سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

یارب که به سابق عنایت

وز لاحق فضل بی نهایتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - یارب که به سابق عنایت

dhvf ;i fi shfr ukhdj

,c ghpr tqg fd kihdjتعداد ابیات منتشر شده : 412930