سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
جامی

سر از جیب مه کنعان برآورد

زلیخا را دمار از جان برآوردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

جامی - سر از جیب مه کنعان برآورد

sv hc [df li ;kuhk fvH,vn

cgdoh vh nlhv hc [hk fvH,vn


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727