سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

هیچ نقاش چو رخسار تو صورت ننگاشت

آفرین بر قلم صنعت صورتگر ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - هیچ نقاش چو رخسار تو صورت ننگاشت

id] krha ], voshv j, w,vj kk'haj

Htvdk fv rgl wkuj w,vj'v lh

 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی رخسار در صائب تبریزی
 • جستجوی آوارگی در همه ی آثار
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی انتظار در حافظ
 • جستجوی خواجو در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • جستجوی چو شمشیر پیکار در سعدی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی صبح در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507660