سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

حریف را که غم جان خویشتن باشد

هنوز لاف دروغ است عشق جانانشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - حریف را که غم جان خویشتن باشد

pvdt vh ;i yl [hk o,dajk fhan

ik,c ght nv,y hsj uar [hkhka


 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی عمر برف است و افتاب تموز در سعدی
 • جستجوی زن در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی معنی این شعر در اوحدی
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی ماه در حافظ
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی در مورد دوست در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712