سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

به انتظار عیادت که دوست می آید

خوش است بر دل رنجور عشق بیماریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - به انتظار عیادت که دوست می آید

fi hkjzhv udhnj ;i n,sj ld Hdn

o,a hsj fv ng vk[,v uar fdlhvdتعداد ابیات منتشر شده : 380496