سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

سر فتنه دارد دگر روزگار

من و مستی و فتنهٔ چشم یارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - سر فتنه دارد دگر روزگار

sv tjki nhvn n'v v,c'hv

lk , lsjd , tjkiٔ ]al dhvتعداد ابیات منتشر شده : 206541