سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

چرا چون لاله خونین دل نباشم

که با ما نرگس او سرگران کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - چرا چون لاله خونین دل نباشم

]vh ],k ghgi o,kdk ng kfhal

;i fh lh kv's h, sv'vhk ;vnتعداد ابیات منتشر شده : 251656