سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد

وان کو نه این ترانه سراید خطا کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد

lxvf fshc \vni ;i ;s fd h[g klvn

,hk ;, ki hdk jvhki svhdn oxh ;kn

تعداد ابیات منتشر شده : 509610