سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود

تا دل شب سخن از سلسله موی تو بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود

n,a nv pgri lh rwi 'ds,d j, f,n

jh ng af sok hc sgsgi l,d j, f,n


 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • جستجوی خداوندا جوانیم در فایز
 • جستجوی امید در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267