سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود

تا دل شب سخن از سلسله موی تو بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود

n,a nv pgri lh rwi 'ds,d j, f,n

jh ng af sok hc sgsgi l,d j, f,nتعداد ابیات منتشر شده : 365541