سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت

غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت

c ]k' civi akdnl ;i wfpnl ld 'tj

yghl phtz o,a gi[i o,a H,hcl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165