سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

حجاب چهره جان می شود غبار تنم

خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - حجاب چهره جان می شود غبار تنم

p[hf ]ivi [hk ld a,n yfhv jkl

o,ah nld ;i hc Hk ]ivi \vni fvt;kl

تعداد ابیات منتشر شده : 509610