سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

حافظ طمع برید که بیند نظیر تو

دیار نیست جز رخت اندر دیار حسنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - حافظ طمع برید که بیند نظیر تو

phtz xlu fvdn ;i fdkn kzdv j,

ndhv kdsj [c voj hknv ndhv psk

 • جستجوی شهرت در همه ی آثار
 • جستجوی غو تندر در قاآنی
 • جستجوی حیران در سعدی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی من دیدم اگر ندید هر بی بصری در خیام نیشابوری
 • جستجوی برگ خزان در همه ی آثار
 • جستجوی امین در محتشم کاشانی
 • جستجوی ناصر بوری پور در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507645