سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

دمی با نیکخواهان متفق باش

غنیمت دان امور اتفاقیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - دمی با نیکخواهان متفق باش

nld fh kd;o,hihk ljtr fha

ykdlj nhk hl,v hjthrd

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474627