سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

سرم ز دست بشد چشم از انتظار بسوخت

در آرزوی سر و چشم مجلس آراییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - سرم ز دست بشد چشم از انتظار بسوخت

svl c nsj fan ]al hc hkjzhv fs,oj

nv Hvc,d sv , ]al l[gs Hvhddتعداد ابیات منتشر شده : 380496