سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

می خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست

از غیرت صبا نفسش در دهان گرفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - می خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست

ld o,hsj 'g ;i nl ckn hc vk' , f,d n,sj

hc ydvj wfh ktsa nv nihk 'vtj

 • جستجوی اسرار در حافظ
 • جستجوی عمر گرانمایه در پروین اعتصامی
 • جستجوی نابود در همه ی آثار
 • جستجوی خالی در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دستم رسد برچرخ گردون در باباطاهر
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی یار در سعدی
 • جستجوی عشق بازی در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507630